Posty otagowane jako 'odmowa wypłaty odszkodowania'

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania

Wszyscy właściciele samochodów doskonale zdają sobie sprawę z obowiązkowego ubezpieczenia swojego pojazdu, jednak nie każdy z nich dobrze wie na jakiej zasadzie działają tego typu ubezpieczenia i kiedy firma może odmówić wypłacenia świadczeń. Istnieją nawet takie przypadki, w których firma może zażądać zwrotu wypłaconych pieniędzy. W umowie jest jasno określone, że rekompensata jest wypłacane tylko wtedy, kiedy zostaną spełnione zawarte w umowie podpunkty, a wysokość świadczenia będzie zależeć od kwoty tam zapisanej.

Czytaj dalej