Posty otagowane jako 'ubezpieczenia'

Ubezpieczenie mieszkania

Ubezpieczenie mieszkania

Ubezpieczenie mieszkania może mieć zróżnicowany zakres, z którym warto się dokładnie zapoznać przed podpisaniem polisy. Wiadomo wtedy dokładnie co i w jakim zakresie się ubezpiecza. Podstawowy zakres ubezpieczenia to ubezpieczenie murów. Dotyczy to zarówno lokali mieszkaniowych jak i nieruchomości wolnostojących. Ubezpieczenie takie stanowi ubezpieczenie całego lokalu na przykład od pożaru czy też innych podobnych zdarzeń losowych, które mogą uszkodzić cały lokal mieszkaniowy czy też inną nieruchomość.

Czytaj dalej

Wiarygodne towarzystwa ubezpieczeniowe

Wiarygodne towarzystwa ubezpieczeniowe

Nie sposób jest mówić i pisać o ubezpieczeniach bez poruszania tematu dotyczącego pożyczek i kredytów. To właśnie kredytobiorcy często są także klientami firm ubezpieczeniowych wykupując wiele zalecanych przez banki ubezpieczeń. W związku z tym także często pojawia się kwestia tak zwanych wiarygodnych dla banku towarzystw ubezpieczeniowych. Mogą być to także towarzystwa ubezpieczeniowe, które są przez bank po prostu polecane. Jak wiadomo na rynku ubezpieczeniowym bardzo ważną kwestią jest zaufanie.

Czytaj dalej

Sposób ubezpieczenia mieszkania

Sposób ubezpieczenia mieszkania

Najważniejszą kwestią dotyczącą ubezpieczenia mieszkania czy też jakiejkolwiek innej nieruchomości jest ustalenie sumy ubezpieczenia. Suma ta jest ustala na kilka zróżnicowanych sposobów.

Czytaj dalej

Ubezpieczenia mieszkań

Ubezpieczenia mieszkań

Ubezpieczenia mieszkaniowe są ubezpieczeniami, które wykupuje się także w związku z posiadanymi kredytami, które zaciągane są oczywiście na sfinansowanie zakupu mieszkania czy też innej nieruchomości. Kredytodawca wskazuje, jakie ubezpieczenia powinny zostać wykupione, może także pomóc w wyborze konkretnych produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Czytaj dalej

Ubezpieczenia mieszkaniowe

Ubezpieczenia mieszkaniowe

Mieszkanie, czyli swój dom można ubezpieczyć na kilka różnych sposobów w zależności od swoich potrzeb oraz oczywiście od możliwości finansowych. Ubezpieczenie mieszkania czy też domu jednorodzinnego jest bardzo rozsądnym posunięciem. Dom czy też mieszkanie jest wszak najbardziej wartościowym składnikiem majątku wielu ludzi. Warto więc poszukać jak najlepszego ubezpieczenia dla siebie w takim właśnie zakresie. Podobnie zresztą czynimy jeśli chodzi o ubezpieczenia posiadanych ruchomości, na przykład samochodów.

Czytaj dalej

Ubezpieczenie i do ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie i do ubezpieczenie nieruchomości

W przypadku ubezpieczenia nieruchomości określana jest stawka ubezpieczenia. Może być to określona na bazie wartości nieruchomości składka ubezpieczeniowa lub też składka dotycząca tak zwanej pierwszej szkody. Obie te składki stanowią limit do wysokości którego odpowiada ubezpieczyciel jeśli do powstania jakiejkolwiek szkody faktycznie dojdzie. Warto więc przy okazji zatrzymać się przy tym i zastanowić co dzieje się w momencie zaistnienia szkody.

Czytaj dalej

Ubezpieczenia i terminowe opłacanie składek

Ubezpieczenia i terminowe opłacanie składek

W każdym rodzaju ubezpieczenia bardzo dokładnie określa się na jakich zasadach i w jakich terminach opłacana powinna być składka ubezpieczeniowa. Chodzi oczywiście o terminowe opłacanie składek, co jest związane jednocześnie z okresem ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku ubezpieczeń  majątkowych takich jak na przykład ubezpieczenie samochodu czy też ubezpieczenie mieszkania, brak terminowego opłacenia składki oznacza po prostu nie rozpoczęcie się kolejnego okresu ochronnego ubezpieczenia, o czym towarzystwo ubezpieczeniowe oczywiście przypominać będzie swoim klientom.

Czytaj dalej

Polisy i beneficjenci

Napisano w Polisa | Brak komentarzy »
Polisy i beneficjenci

Innym terminem spotykanym przy polisach ubezpieczeniowych jest termin beneficjenta. Wyjaśnia on zarazem inne, często zadawane pytanie a mianowicie to, czy można wykupić ubezpieczenie dla kogoś innego. Jest to jak najbardziej możliwe i zdarza się dosyć często, na ogół dotyczy to ubezpieczeń osobowych takich jak ubezpieczenia na życie, czy o wiele częściej polisy posagowe, które przecież kupowane są dla dzieci przez osoby trzecie. To beneficjent jest właśnie taką osobą trzecią, która wykupuje ubezpieczenie dla kogoś innego. Z tego rodzaju określeniami spotkać można się stosunkowo często właśnie w przypadku ubezpieczeń.

Czytaj dalej

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania

Wszyscy właściciele samochodów doskonale zdają sobie sprawę z obowiązkowego ubezpieczenia swojego pojazdu, jednak nie każdy z nich dobrze wie na jakiej zasadzie działają tego typu ubezpieczenia i kiedy firma może odmówić wypłacenia świadczeń. Istnieją nawet takie przypadki, w których firma może zażądać zwrotu wypłaconych pieniędzy. W umowie jest jasno określone, że rekompensata jest wypłacane tylko wtedy, kiedy zostaną spełnione zawarte w umowie podpunkty, a wysokość świadczenia będzie zależeć od kwoty tam zapisanej.

Czytaj dalej